Wednesday, November 10, 2010

Penempatan Guru Baru Bermasalah

Proses pengambilan guru baru yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia perlu ada penambahbaikan. Keadaannya sekarang sangat merugikan pihak KPM dan calon guru itu sendiri. Bermula dengan isu temuduga yang nampak kurang berkesan sistemnya hinggakan ada calon guru yang menuntut bidang pendidikan di Universiti-universiti terpaksa mengambil temuduga lebih daripada 2 kali malahan ada yang terpaksa menduduki temuduga sebanyak 4 kali. Lebih mengecewakan lagi, ada calon yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh pihak KPM untuk lulus temuduga turut gagal melepasi temuduga. Ada diantara mereka aktif berpersatuan di Universiti dan dalam masa yang sama memperolehi PNGK lebih daripada 3.00. Adakah pihak KPM meletakkan temuduga sebagai syarat penting untuk menjadi seorang guru? Mengapa masih ada calon guru yang terpaksa menunggu lama hingga bertahun-tahun untuk menjadi guru? Saya menuntut agar pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dapat meneliti perkara ini dan memperbaikinya pada masa hadapan. Saya juga menuntut agar diteliti semula sistem temuduga yang hanya merugikan pihak KPM dan calon guru dan pihak KPM dapat mempercepatkan penempatan guru baru terutamanya graduan daripada Universiti.