Tuesday, December 2, 2008

Caj PTPTN 1% bermula 1 Januari

Sebagaimana yang kita tahu, caj perkhidmatan PTPTN telah diturunkan pada kadar 1% daripada 3% sebelum ini. Kadar baru ini akan bermula pada 1 Januari 2009. Sebagaimana perbincangan dengan CEO PTPTN, Encik Yunos Ghani, pelajar semasa yang mendapat PTPTN layak untuk menerima kadar baru tersebut. Para pelajar perlu menandatangani borang perjanjian AKAD yang baru yang akan diberikan oleh pihak PTPTN dalam masa yang terdekat. Para pelajar juga diminta untuk 'update' alamat semasa kepada pihak PTPTN untuk memudahkan urusan. Kepada para pelajar yang sudah bergraduan yang masih mempunyai hutang kepada PTPTN, anda juga layak untuk menikmati kadar 1% tersebut dengan prosedur yang sama seperti pelajar semasa iaitu dengan mengisi borang perjanjian AKAD yang baru. Anda juga disaran 'update' alamat semasa anda kepada pihak PTPTN.
Untuk pengetahuan rakan-rakan pelajar juga, semasa perjumpaan bersama pihak PTPTN yang dihadiri oleh CEO PTPTN(Encik Yunos Ghani) dan Pengerusi PTPTN(Dato' Dr. Shahrum), pihak MPP ada mengemukakan cadangan untuk pemotongan wang pendahuluan PTPTN sebanyak RM1500 dilakukan secara ansuran iaitu 3 semester(1 semester RM500). Walaubagaimanapun, pihak PTPTN akan memperhalusi cadangan ini kerana khuatir ianya akan mendatangkan masalah seperti pelajar yang gagal diberhentikan(GB) sebelum sempat membayar wang pendahuluan tersebut dan sebagainya. Kita mengharapkan cadangan ini dapat dipertimbangkan demi menjamin kebajikan pelajar yang lebih baik. Pihak MPP akan terus 'update' mengenai perkara ini.

No comments: